Johan & Nel Blind

Tijdens onze opleiding hebben wij elkaar leren kennen. Toen al besloten we samen op dansles te gaan. Na 2 jaar les en afronding van onze studies gingen we aan het werk en stopte de dansles. Enkele jaren later hadden we een feestje van de tennisvereniging, Daar werd gedanst, maar niemand kon het echt. Met een grote groep besloten we toen dansles te nemen. Na twee jaar waren er van die groep nog twee paren over en enkele jaren later wij alleen nog. Zo gingen we jaren lang 1 uurtje in de week naar de dansschool voor onze les.

Na ruim 15 jaar kwamen we door vrienden in aanraking met de danssport. Zij gingen een regionale wedstrijd dansen en wij gingen mee. We besloten dat dit ook wel wat voor ons was en sloten ons aan bij de wedstrijdgroep. Na een jaar of twee besloten onze vrienden om het eens  landelijk te gaan proberen. Wij gingen mee om hen aan te moedigen en opnieuw werden wij hierdoor gemotiveerd om dit ook eens te gaan doen. Het was toen 1998 en in Dalfsen dansten we toen onze eerste wedstrijd in de toenmalige nieuwelingen klasse senioren (zonder wedstrijdkleding). Langzaam maar zeker doorliepen we alle senioren klassen, tot we uiteindelijk in de 1A waren aanbeland. We kwamen niet verder, maar konden al lang overstappen naar de 2A, wat we uiteindelijk ook deden. Al snel zaten we toen in de Hoofdklasse senioren 2 en toen we de leeftijd voor de senioren 3 hadden zijn we daarnaar toe overgestapt.

Inmiddels deden we ook internationaal aan wedstrijden mee, Zo hebben we al heel wat plaatsen in het buitenland bezocht om er een wedstrijd te dansen. We kwamen in Ierland, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Italië.

Helaas is Nel eind 2019, na een kort ziekbed, overleden. Wij koesteren allemaal de warme herinneringen aan Nel als levenspartner, moeder, oma, vriendin, trouw teamlid en fanatiek (dans)sporter. Johan blijft het team Love2Move natuurlijk als supporter ondersteunen, ondanks dat hijzelf niet meer als actief danser op de dansvloer staat.